VOORAFREGELING

Soms is het goed om al even te denken aan later …

De dood is een onvermijdelijke realiteit die gepaard gaat met verdriet maar tevens
met een aantal praktische en in het bijzonder ook financiële aspecten.

Steeds meer mensen beslissen vooraf wat er na hun overlijden moet gebeuren om op deze manier hun kinderen of nabestaanden nodeloze zorgen te besparen.

Wij kunnen samen in overleg met u alles regelen van plechtigheid, drukwerk, rouwmaaltijd,….. tot de aankoop van een grafzerk.

Indien u voor uw dierbare nabestaanden familiale en financiële problemen wenst te vermijden, stellen wij voor u eveneens vrijblijvend een financieel plan op.

BETALINGSMODALITEITEN

U opent een spaarrekening op eigen naam die aangewend wordt om bij overlijden de begrafeniskosten te betalen. Het gestorte kapitaal wordt jaarlijks met intresten gekapitaliseerd, eventuele kostenstijgingen worden hierdoor opgevangen. Het gestorte kapitaal wordt bij overlijden en na uitvoering van de beschreven overeenkomst vrijgemaakt om de begrafeniskosten te betalen.

WAT KAN U REGELEN BIJ ONS?

  • wijze van begraven of crematie
  • kerkelijke of burgerlijke plechtigheid
  • verloop van uw uitvaart
  • rouwtafel
  • verzorgen van het rouwdrukwerk
  • grafsteen