WAT KUNNEN WIJ DOEN VOOR U?

 • Bespreken van de uitvaart bij u thuis of bij ons op de kantoor
 • Vervullen van alle formaliteiten
 • Aangifte van overlijden
 • Verwittigen van de pastoor
 • Verzorgen van het rouwdrukwerk
 • Organisatie van de rouwmaaltijd
 • Berichtgeving van rouwadvertentie in de pers
 • Het aanbieden van natuurlijke en zijde bloemstukken
 • Overbrengen en opbaren van uw dierbare in ons eigen rouwcentrum
 • Verzorgen van de rouwceremonie
 • Plaatsen van rouwkapel
 • Verkoop en plaatsing van grafzerken

WELKE DIENSTEN EN INSTELLINGEN DIENEN JULLIE TE VERWITTIGEN?

 • Bank of spaarkas waar de overledene een rekening had
 • Pensioendienst
 • Ziekenfonds
 • Werkgever
 • Gas‐, water‐, elektriciteits‐ en telefoonmaatschappij
 • Radio‐ en/of televisiedistributiemaatschappij
 • Auto‐ en motorverzekeringen
 • Verhuurmaatschappij
 • Aangifte van een nalatenschap binnen de 4 maand na overlijden, bij het kantoor van de Registratie en Domeinen van de laatste woonplaats van de overledene (eventueel via de Notaris)