Overledene » Zuster Francine

Zuster Francine

4 oktober 1926 - 24 maart 2019

Datum plechtigheid: 30 maart 2019

De uitvaartplechtigheid zal plaatsvinden in de kapel van de zustergemeenschap te Mere.

 

Geboren te Mere op 4 oktober 1926.

Overleden te Mere op 24 maart 2019.

Bericht nagelaten door:
Zr. Joëlle

(Gent)

Bericht nagelaten op:
27 maart 2019

Mijn oprechte en christelijke deelneming bij het heengaan van uw medezuster Francine Matthys. Moge zij over de drempel van de dood thuiskomen bij de Heer en delen in Zijn barmhartigheid. Moge de Heer, de God van belofte en trouw, u allen de kracht van de H. Geest schenken om elkaar tot troost en steun te zijn. Met ingetogen, meelevende groet, Zr. Joëlle