Overledene » Syse Langenberg

Syse Langenberg

24 november 2019 - 24 november 2019

Datum plechtigheid: 4 december 2019

De afscheidsplechtigheid zal plaatshebben in de aula van Uitvaartzorg Bael.

 

Geboren te Jette op 24 november 2019

Overleden te Jette op 24 november 2019

  Bericht nagelaten door:
  norbert van meirhaeghe

  (heldergem)

  Bericht nagelaten op:
  4 december 2019

  Innige deelneming en veel sterkte toegewenst Mia & Norbert

  Bericht nagelaten door:
  De Blander Kaat (mama Camille)

  (Kerksken)

  Bericht nagelaten op:
  2 december 2019

  Onze oprechte deelneming. Veel sterkte! Fam. De Blander