Overledene » Jacques Cnudde

Jacques Cnudde

24 december 1927 - 12 september 2021

Datum plechtigheid: 17 september 2021

Het afscheid zal plaatsvinden in beperkte kring.

 

Geboren te Gent op 24 december 1927

Overleden te Aalst op 12 september 2021